Home

Utforskende øvelser til bruk i naturfagundervisningen

Utforsk er et nettsted og et verktøy for lærere og lærerstudenter. Her finner du forslag til øvelser som bruker naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter og som viser hvordan UTFORSK-verktøyet kan anvendes i undervisningen. De sekskantede brikkene som utgjør verktøyet kan lastes ned i form av pdf. filen under og skrives ut.